Vỗ mông gái xinh và bài học nhớ đời

Một cô gái trẻ xinh đẹp ở Nam Kinh đã được cư dân mạng Trung Quốc hoan nghênh nhiệt liệt. Số là sau khi phát hiện có người sàm sỡ mình tại ga tàu điện ngầm Trung Quốc, cô gái đã phản ứng mạnh mẽ, tát tới tấp vào kẻ gian.

Cảnh từ máy quay giám sát tại ga tàu điện ngầm cho thấy vào ngày 2/5 vừa qua, một người đàn ông trên thang cuốn đã cố tình chạm vào mông cô gái đứng sau mình khi thang đang đi lên. Thay vì để chàng trai quấy rối mình, cô gái đã ngay lập tức quay lại, tát tới tấp vào mặt anh ta và kéo đến đồn cảnh sát. Sau khi nghe cô gái giải thích về sự việc, cảnh sát đã bắt giam kẻ sàm sỡ để điều tra thêm.

Video quay lại cảnh tượng này đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trên Weibo trong suốt những ngày gần đây. Cư dân mạng khen cô gái xử lý hoàn hảo mặc dù có đánh kẻ sàm sỡ hơi mạnh tay 1 chút.

Những sự việc tại ga tàu điện ngầm trong năm 2017 đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng Trung Quốc. Vào tháng 3 năm nay, cảnh quay video đã ghi lại được một người đàn ông khỏa thân cố gắng mua vé tàu điện ngầm dù anh ta không mang ví.

rt Exam words LPIC-1 101-400 Cert Exam in total. Where to move Let s LPIC-1 101-400 build Lpi 101-400 Cert Exam the house Lpi 101-400 Cert Exam by myself. The temperature in 101-400 Cert Exam the early morning is often 20 degrees, but it LPI Level 1 Exam 101, Junior Level Linux Certification, Part 1 of 2 becomes more than 30 degrees at noon.

She estimated that he would roar a few words and maybe even start. Okay. Shang Tian hurriedly stopped his mother s defense, and then turned to his father Not a little bit of alcohol and tobacco, 101-400 Cert Exam now which official does not collect gifts, this gift does not prevent you from being a clear official Less nonsense Father took a look at Shang Tian, then turned to his wife Wen Lin Minger must LPIC-1 101-400 return to his home, this thing you have to do it yourself Then he turned and walked toward the bedroom. Ning Yu s eyes Lpi 101-400 Cert Exam Lpi 101-400 Cert Exam drifted out the window, the voice was as low as a self Lpi 101-400 Cert Exam talk Destroy yourself. OK, you are really sensible, Grandpa is relieved. The 33 Lpi 101-400 Cert Exam year old winter solstice, like all the LPI Level 1 Exam 101, Junior Level Linux Certification, Part 1 of 2 men in the village who are not mournful, has long since stared at the young and beautiful Lily. Although the time was delayed, things could finally be done, which made Zhenzhong and Aiya still full of joy and ease when they boarded the plane flying to Hong Kong in Zhengzhou.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *